ข้อกำหนดการใช้งาน (ส่วนของลูกค้าผู้ต้องการจองห้องประชุม ห้องสัมมนา)

 

กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานด้านล่างก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้การใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงถึงการยอมรับและการยินยอมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง

 

www.aboodabee.com เว็บไซต์ ("เว็บไซต์") มีการจัดการโดยบริษัท Aboodabee Services จำกัด ("เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เมื่อคุณเข้าและ/หรือใช้เว็บไซต์ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ด้านล่างและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับและคำถามที่พบบ่อย อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของข้อกำหนดการใช้งาน ("ข้อกำหนด")

 

โปรดทราบว่าเราอาจทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และลบข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดจะต้องมีการอ่านอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินการใช้เว็บไซต์หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้เข้าชม ผู้ใช้ หรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ("คุณ" หรือ "ผู้ใช้") ตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากคุณใช้บริการอื่นใดๆ ของเรา การใช้งานของคุณจะเป็นไปตามการยินยอมปฏิบัติและการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว

 

ขอบเขตการให้บริการของเรา

Aboodabee ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์บนระบบออนไลน์ ที่คุณสามารถค้นหาประเภทห้องประชุมและ/หรือสัมมนา จัดงานต่างๆ (ตามที่เกี่ยวข้อง) และให้บริการการจองที่พัก ("บริการ") ผู้ใช้สามารถทำการจองบริการของโรงแรม สายการบินและ/หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ("ผู้ขาย") บนเว็บไซต์ เมื่อคุณทำการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ คุณจะสามารถจองตั๋วเครื่องบิน ห้องพักโรงแรม หรือบริการอื่นๆได้ บนเว็บไซต์ของเรา เราจะทำการยืนยันการจองผ่านทางอีเมล เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจองตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความเชี่ยวชาญของเราอย่างระมัดระวังในการให้บริการของเรา เราไม่ยืนยันและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ มีความแม่นยำ สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลล่าสุดและเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ (รวมถึงการจัดวางและความผิดพลาดจากการพิมพ์) อุปสรรค (เนื่องจากความเสียหาย การซ่อมแซม หรือการปรับปรุงเว็บไซต์หรืออื่นๆ ในลักษณะชั่วคราวและ/หรือในบางส่วน) ข้อมูลที่ไม่แม่นยำ ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือเป็นเท็จ หรือการไม่ส่งต่อข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงในสภาวะหรือสถานการณ์ทางการตลาดที่เกิดขึ้น อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดปัญหา ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์อาจหาทางที่จะช่วยคุณและตอบสนองคำร้องขอของคุณ

เว็บไซต์นี้ไม่ได้ให้การรับรองใดๆ และไม่ควรจะตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับของระดับคุณภาพการให้บริการ หรือการจัดอันดับของผู้ขายที่ระบุบนเว็บไซต์ เราปฏิเสธการเรียกร้อง ความสูญเสีย หรือความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพหรือสถานะของผู้ขายที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ (ที่ให้บริการสายการบิน โรงแรม หรือบริการอื่นๆ) ผู้ขายอาจจะถูกแนะนำในรูปแบบของระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความคิดเห็น การจัดอันดับของผู้ขาย หรือปัจจัยอื่นๆ การจัดอันดับที่ถูกคำนวณขึ้นจากระบบอัตโนมัติ สามารถมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธผู้ใช้หรือการจองใดๆ (หรือทำการยกเลิกการยืนยันการจองในบางกรณี) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะด้วยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมถึงการที่ไม่ต้องให้เหตุผลในการปฏิเสธ/ไม่ยอมรับ/ยกเลิก เหตุผลในการปฏิเสธผู้ใช้ การจอง หรือการยืนยันการจอง อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ: การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ การคว่ำบาตรทางการค้าหรือทางเศรษฐกิจโดยผู้มีอำนาจระดับโลกหรือระดับชาติ การห้ามส่งสินค้า ข้อห้ามในกฎระเบียบ การทุจริตหรือการโจรกรรม (หรือข้อบ่งชี้หรือข้อสงสัยการทุจริตหรือโจรกรรม) ข้อสงสัยการทำกิจกรรมอาชญากรรม การสั่งซื้อที่น่าสงสัย การบริการที่ไม่มีความพร้อม หรือ การถูกระงับการให้บริการโดยคู่ค้า การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผิดพลาดหรือทำให้เข้าใจผิดโดยผู้ใช้ ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลหรือการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรเครดิต พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การขู่เข็ญ การดูถูก การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล อุปสรรคในทางปฏิบัติ ความยากลำบากหรือความล้มเหลวในการสื่อสาร ความผิดพลาดจริง (ซึ่งมีการอธิบายไว้ด้านล่างนี้) ประวัติการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการปฏิเสธหรือการถูกขึ้น "บัญชีดำ" หรือ "บัญชีการเฝ้าระวัง" ของรัฐบาลหรือองค์กรนานาชาติ ในกรณีที่การจองได้ถูกปฏิเสธหรือยกเลิกโดย Aboodabee และได้มีการชำระเงินแล้ว Aboodabee  จะจ่ายชดเชยจำนวนเงินที่เรียกเก็บแล้ว โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เราสามารถลบหรือเพิกถอน ("เพิกถอน") สมาชิกภาพของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นลักษณะชั่วคราวหรือถาวร ผู้ใช้ที่ถูกเพิกถอนจะไม่ได้รับอนุญาตในการพยายามใช้เว็บไซต์ในชื่ออื่นๆ หรือผ่านผู้ใช้อื่นๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะมีการอธิบายไว้ในเงื่อนไขกลไกการป้องกันการทุจริต)

ในกรณีพิเศษ เราอาจยกเลิกหรือปฏิเสธการจองตาม "ความผิดพลาดจริง" ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับต้นตอของความผิดพลาด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อสงสัย ความผิดพลาดจริงคือความบกพร่องบนเว็บไซต์ (ตัวอย่างเช่นในแง่ของราคา) ซึ่งไม่มีบุคคลที่มีเหตุผลใดจะพิจารณาว่าเหมาะสมหรือมีความหมายทางธุรกิจ จำนวนเงินที่เรียกเก็บแล้วจะได้รับการชดเชยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีเช่นนี้

 

การยกเลิก

เมื่อคุณทำการจองหรือทำการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกและ/หรือกรณีที่ไม่มี หรือที่เกี่ยวกับการคำขอพิเศษของคุณซึ่งอาจส่งให้กับผู้ขาย Aboodabee จะไม่รับผิดชอบสำหรับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่มีการตกลงกันระหว่างผู้ขายและผู้ใช้ หรือที่เป็นไปตามคำร้องขอของผู้ใช้ ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายอย่างระมัดระวัง

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกของผู้ใช้ที่ได้ดำเนินการแล้ว Aboodabee  อาจทำการระงับหรือเก็บส่วนหนึ่งของจำนวนเงินที่จ่ายไป เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิก

 

คำขอพิเศษ

ในกรณีที่มีคำขอพิเศษใดๆ เกี่ยวกับการจอง (ตัวอย่างเช่น: การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลงวัน การใส่ข้อมูล) ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำขอเมื่อทำการจองบนเว็บไซต์หรือติดต่อผู้ขายโดยตรง (ตามความเหมาะสม) คำขอจะได้รับการดูแลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ขายและ Aboodabee ตามความพร้อมและปัจจัยอื่นๆ

หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการจัดสัมมนา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงวันที่ ห้องสัมมนา และ/หรือ จำนวนผู้เข้าใช้ห้องสัมมนา) โดยผู้ใช้ Aboodabee ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองใดๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการเปลี่ยนตารางเวลาการจัดสัมมนาในกรณีที่การจองเดิมไม่สามารถใช้งานได้

 

การจัดอันดับ

การจัดอันดับที่แสดงบนเว็บไซต์ ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลสำหรับผู้ใช้เท่านั้น การจัดอันดับที่มีอยู่แล้วนั้น เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้จัดจำหน่าย ผู้ใช้ หรือเว็บไซต์แสดงความเห็นอื่นๆ เราไม่ทำการตรวจสอบคะแนนที่ได้รับ ดังนั้นเราจึงไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของคะแนนที่มีอยู่ เราปฏิเสธการเรียกร้อง ความสูญเสีย หรือความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดอันดับที่แสดงบนเว็บไซต์ไว้ ณ ที่นี้

 

ราคาและการส่งเสริมการขาย

เราอาจเสนอราคาที่ต่ำกว่าและ/หรือข้อมูลส่งเสริมการขายเป็นครั้งคราว โปรดทราบว่าราคาเหล่านี้อาจมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น การจองและนโยบายการคืนเงิน

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและการคืนเงิน

ราคาแต่ละราคาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์จะมาพร้อมเงื่อนไขเฉพาะ และราคาเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของการจอง ระยะเวลาที่ทำการจอง และ/หรือ จำนวนของสินค้า ราคาที่มีอาจรวมภาษีและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ อีก แต่ในบางสถานการณ์ก็อาจไม่รวมภาษีและค่าบริการ ผู้ใช้ยอมรับว่าพวกเขามีความรับผิดชอบในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องจ่ายและข้อกำหนดและรายละเอียดอื่นๆ ในอีเมลยืนยันที่ส่งให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบการจองบนแบบฟอร์มการจอง ผู้ใช้สามารถยกเลิกการจองในเวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะมีการยืนยันขั้นสุดท้าย ราคาที่แสดงจะมีรายละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูจำนวนเงินที่จะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต หรือค่าธรรมเนียมระหว่างธนาคารที่เรียกเก็บสำหรับค่าจัดส่งจะคิดกับผู้ใช้ หากยังมีส่วนขาดในจำนวนที่ต้องชำระ Aboodabee สามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนจำนวนเงินที่ขาดที่ต้องทำการชำระแก่ผู้ใช้ ในกรณีที่ผู้ใช้ยกเลิกการจองก่อนทำการชำระเงินในส่วนที่ขาด Aboodabee มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาการคืนเงิน ในจำนวนที่ชำระมาแล้วหรือจำนวนหลังจากที่ได้ทำการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับ Aboodabee อันเป็นผลจากการที่ผู้ใช้ไม่ชำระเงินค่าใช้จ่ายที่ขาดอยู่เหล่านี้ตามกระบวนการที่กำหนดโดย Aboodabee หากผู้ใช้มีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการบริการ ผู้ใช้สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Aboodabee (ในระหว่างเวลาทำการของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งกำหนดโดย Aboodabee) สำหรับการยกเลิกการจองอื่นๆ Aboodabee จะช่วยดำเนินเรื่องการขอคืนเงินให้กับคุณในจำนวนที่คุณได้ทำการชำระไปแล้ว โดยอาจจะมีการหักค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร ระยะเวลาในการคืนเงินขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินของคุณ คุณสามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Aboodabee สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่จะได้รับเงินคืน Aboodabee จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการยกเลิกการออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดจากการที่ผู้ใช้โอนจำนวนเงินที่ไม่ถูกต้อง การโอนใดๆ ที่ทำเกินกำหนดเวลาสำหรับโอน จะมีผลให้เกิดการยกเลิกการสำจอง คุณต้องใช้ตู้เอทีเอ็มสำหรับการโอนระหว่างธนาคารเพื่อความรวดเร็ว หลังจากเสร็จสิ้นการโอนระหว่างธนาคาร กรุณายืนยันการชำระเงินของคุณโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการยืนยันการชำระเงิน

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากทางห้องประชุม/ห้องสัมมนา

โปรดทราบว่าราคาสำหรับการจองโรงแรมผ่านเว็บไซต์ของเราทั้งหมด ("ราคาห้องประชุม/ห้องสัมมนา") ขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณ เช่น ช่วงวันเวลาในการจัดประชุม และจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม นอกเหนือจากที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น อัตราการจองห้องประชุม/ห้องสัมมนาคืออัตราต่อห้องและต่อวัน คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าการเลือกของคุณและการร้องขอหรือการบริการเพิ่มเติมใดๆ ถูกแสดงไว้ในราคาที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ (เช่น ข้อมูลของห้องประชุม/ห้องสัมมนาที่ให้ก่อนการยืนยันการจองขั้นสุดท้าย) และ/หรือในอีเมลหรือคูปองยืนยันการจอง อาหารหรือของว่างมักจะไม่รวมอยู๋ในราคา ยกเว้นหากระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าธรรมเนียมห้องประชุม/ห้องสัมมนาและค่าใช้จ่ายบังคับอื่นๆ (ดูรายละเอียดด้านล่าง) และภาษีท้องถิ่น คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบคำอธิบายหรือนโยบายใดๆ ที่ห้องประชุม/ห้องสัมมนาให้ไว้บนเว็บไซต์ การประกันภัยทุกชนิดไม่ได้รวมอยู่ในอัตรา ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่าง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายจากการบริโภคส่วนบุคคลที่เลือกได้ (เช่นที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุม/สัมมนา) มักไม่รวมอยู่ในราคาห้องประชุม/ห้องสัมมนา ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าที่จอดรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารพิเศษ ค่าเช่าภาพยนตร์/ภาพยนตร์ที่เรียกดูตามต้องการ และค่าใช้จ่ายการใช้งานอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ในอัตราห้องพัก แต่จะปรากฏบนแบบฟอร์มการจอง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้ "ข้อมูลห้องประชุม/ห้องสัมมนา" "ข้อมูลที่จะเป็นต่อการจอง" "นโยบายการยกเลิกการจอง" หรือหัวข้อที่คล้ายกันบนเว็บไซต์ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมหรือไม่ โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อความชัดเจน

ห้องประชุม/ห้องสัมมนา บางแห่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งหรือการเคลื่อนย้าย นี่คือกรณีที่พบบ่อยสำหรับการเดินทางระหว่างเกาะ (เช่น มัลดีฟส์) และเพื่อที่จะไปถึงห้องประชุม/ห้องสัมมนา การขนส่งดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำหนดของห้องประชุม/ห้องสัมมนาเสมอ และนำเสนอโดยหรือในนามของห้องประชุม/ห้องสัมมนาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการให้บริการการขนส่งนั้น คุณยอมรับว่า Aboodabee ไม่ได้จัดให้มีการขนส่งใดๆ และไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการการขนส่งดังกล่าว คุณยอมรับว่า Aboodabee จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย ความถี่ หรือระดับการให้บริการของบริการขนส่ง และสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการขนส่งดังกล่าวของคุณ

ในเขตปกครองบางที่ โรงแรมอาจจะต้องทำการเก็บภาษีภาษีท้องถิ่นจากผู้ใช้บริการโดยตรง หน่วยงานภาครัฐอาจประกาศภาษีเพิ่มเติมและอาจกำหนดให้ห้องประชุม/ห้องสัมมนาจัดเก็บภาษีดังกล่าวโดยตรง คุณตกลงที่จะจ่ายภาษี/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวใดๆ ทั้งหมดกับทางห้องประชุม/ห้องสัมมนาโดยตรง ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คุณไม่แน่ใจ โปรดตรวจสอบกับโรงแรมหรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Aboodabee เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจรวมอยู่ในราคาห้องประชุม/ห้องสัมมนา

 

รายละเอียดและวิธีการชำระเงิน

การชำระเงินจะทำในจำนวนเงินและสกุลเงินตามที่ระบุไว้โดย Aboodabee โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของธนาคารหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Aboodabee ไม่เก็บภาษีหรืออากร การจัดเก็บภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้นจะตกเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้

การจองทุกชนิดจะต้องมีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ทำการชำระเงิน Aboodabee ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองหรือละทิ้งกระบวนการจอง

วิธีการชำระเงินรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการโอนเงินผ่านธนาคารและบัตรเครดิต สำหรับการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร คุณต้องมีใบเสร็จการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานการชำระเงินของการจองที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันจาก คุณ Aboodabee ต้องทำตามขั้นตอนที่มีอยู่ในอีเมลการยืนยัน

สำหรับวิธีการชำระเงินอื่นๆ เช่นบัตรเครดิต คุณต้องทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้โดย Aboodabee และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่คุณทำการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว Aboodabee จะดำเนินการสั่งซื้อและออกหมายเลขการจอง ซึ่งจะมาพร้อมกับ:

หมายเลขการจอง

ชื่อลูกค้า

จำนวนการจอง

รายละเอียดการจอง

หมายเลขโทรศัพท์/เบอร์ต่อ

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและการทำทุจริต

สำหรับการชำระเงินผ่านบนเว็บไซต์นี้ บัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดย Aboodabee ในราคาเต็มเมื่อทำการจองและยืนยันการจอง (การคืนเงินใดๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง) คุณต้องตรวจสอบรายละเอียดการจองอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนที่จะทำการจอง Aboodabee จะดำเนินการคืนเงินต่างๆ ตามที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการจองบางประเภท Aboodabee อาจจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบัตรเครดิตของคุณ แต่ต้องให้คุณชำระเงินกับผู้ขายที่เกี่ยวข้องโดยตรงและไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบัตรเครดิตของคุณเนื่องจากคุณจะต้องทำการชำระเงินกับผู้ขายที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อที่จะปกป้องและเข้ารหัสข้อมูลบัตรเครดิตของคุณในระหว่างการส่งข้อมูลให้กับเรา เราจะใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส เช่น Transport Layer Security ("TLS") หรือ Secure Sockets Layer ("SSL") สำหรับการให้บริการของเรา

ในกรณีของการทุจริตบัตรเครดิตหรือการใช้งานบัตรเครดิตของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม คุณต้องติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตรของคุณทันที หลังจากได้ตรวจพบการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว หากคุณสงสัยว่ามีการจองที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการทุจริตโดย Aboodabee คุณต้องติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราทันที

ในการทำการจอง คุณจะต้องมีอายุเกินสิบแปด (18) ปี และมีอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายในการทำธุรกรรม (หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมาย) คุณต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่คุณเป็นเจ้าของและออกในนามของคุณ พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม คุณยอมรับความรับผิดชอบสำหรับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่ทำในนามของคุณหรือในบัญชีของคุณ

คุณต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ารายละเอียดที่คุณให้กับเราเป็นจริง ถูกต้องและแม่นยำทั้งหมด Aboodabee ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับบัตรเครดิตบางประเภท Aboodabee สามารถเพิ่มหรือเพิกถอนวิธีการชำระเงินอื่นๆ ตามดุลยพินิจ

ในบางกรณี เราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อการพิสูจน์และยืนยันการจองตามที่อธิบายอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ การจองจะไม่มีการยืนยันจนกว่าคุณจะได้รับอีเมลยืนยันที่มีตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือใบยืนยันการจอง และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ขายสามารถใช้กลไกการตรวจสอบการทุจริตในระหว่างกระบวนการจอง หากเกิดการทุจริตหรือสันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้น การจองจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปหรือกลายเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ Aboodabee จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากคุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลเพิ่มเติม การจองจะไม่แล้วเสร็จและจะกลายเป็นโมฆะ

 

สิทธิและหน้าที่

Aboodabee ขอมอบสิทธิจำกัดบางอย่างแก่ผู้ใช้ (ซึ่งประกอบกันเป็น "ใบอนุญาตอย่างจำกัด") ซึ่งไม่สามารถโอนหรือมอบหมายได้ เพื่อเข้าและใช้เว็บไซต์ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากข้อกำหนดเหล่านี้ ด้วยใบอนุญาตอย่างจำกัดนี้ เรามิได้มอบสิทธิหรือใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ให้กับคุณ สิทธิหรือใบอนุญาตที่ไม่ได้มีการมอบให้อย่างชัดเจนจะถือว่าเป็นของ Aboodabee หรือบุคคลที่สามที่เป็นเจ้าของใบอนุญาตดังกล่าว เนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์ (รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของซอฟแวร์ที่ใช้ในการรองรับเนื้อหา) เป็นของ Aboodabee หรือ ผู้จัดนำหน่าย และผู้ให้บริการทั้งหมด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ขายของ Aboodabee (ตามความเหมาะสม) คุณสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อทำการสั่งซื้อ และคุณแสดงตนและรับประกันว่าคุณจะไม่ส่งคำร้องขอในการจองที่เป็นเท็จหรือที่เป็นการคาดเดา เพื่อคาดการณ์จำนวนการจองที่ว่างอยู่ ดังนั้น คุณต้องมั่นใจว่าข้อมูลการชำระเงินที่คุณให้เป็นจริงและถูกต้องทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังรับประกันที่จะให้ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์และ/หรือรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของคุณที่แม่นยำและถูกต้อง

ตามข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ คุณยินยอมที่จะไม่ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย) หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Aboodabee คุณตกลงที่จะไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาต เลียนแบบ โอน ขาย หรือขายต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ สินค้าหรือ บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่:

ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Aboodabee

เข้าถึง ตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ โดยใช้เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Aboodabee

การดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดภาระที่ไม่สมควรบนเว็บไซต์ หรือโครงสร้างพื้นฐานของเรา

ทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่สำคัญบนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเส้นทางการจอง) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Aboodabee

ขายต่อ ใช้ คัดลอก ดำเนินการเฝ้าระวัง (เช่น การใช้หรือติดตั้งโปรแกรมสไปเดอร์หรือโปรแกรมสเครป) แสดง ดาวน์โหลด หรือดำเนินการผลิตเนื้อหา ซอฟต์แวร์ สินค้า บริการ ผ่านเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ หรือวัตถุประสงค์/กิจกรรมการแข่งขัน

ลอกเลียนเว็บไซต์ (ผ่าน "frame" หรือ "mirror") หรือจัดตั้งส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

ส่งประกาศที่มีการละเมิดกฎหมาย ระเบียบหรือกฎใดๆ หรือที่สามารถรองรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรืออาญากรรม ไปที่หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้

ส่ง ให้การเชื่อมโยง หรือส่งประกาศที่มีเนื้อหาที่สามารถการพิจารณาว่าเป็นอันตราย หยาบคาย ลามก อนาจาร รุนแรง แบ่งแยกชนชั้น ดูถูก คุกคาม ล่วงละเมิด กดขี่ เกลียดชังหรือเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นตามดุลยพินิจของ Aboodabee

ส่งหรือให้การเชื่อมโยงถึงประกาศที่มีคำหมิ่นประมาท ใส่ร้าย และเป็นความเท็จ

ส่งหรือดำเนินการประกาศที่อาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ของนิติบุคคลหรือบุคคล รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ข้อมูลหรือสิ่งพิมพ์ที่เป็นความลับ

ส่งประกาศที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือละเมิดสิทธิและภาระผูกพันที่มีอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ตามสัญญา

ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด หรือให้ข้อมูลเท็จ หรือบิดเบือนความจริงกับบุคคลหรือนิติบุคคลต่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือปลอมตัว เพื่อจุดประสงค์ในการทำให้เกิดการเข้าใจผิด หลอกลวง หรือฉ้อโกง

ปรับเปลี่ยนหรือบิดเบือนข้อมูล โดยมีจุดประสงค์ที่จะปกปิดที่มาของข้อมูลที่คุณให้

ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย ปิดการใช้งาน ขัดขวาง หรือรบกวนการใช้งานของเว็บไซต์ หรือผู้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ หรือทำให้เกิดความเสียหาย การหยุดชะงักหรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม

การเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาต หรือดำเนินการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกัน บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ผ่านการลักลอบ การขโมยรหัสผ่าน หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน

ได้รับหรือพยายามที่จะค้นหาสื่อหรือข้อมูลใดๆ โดยวิธีการที่ไม่ได้มาโดยเจตนาจากเว็บไซต์ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะจุดหมายปลายทางอื่นๆ ที่ให้บนเว็บไซต์นี้) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการได้รับหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคนอื่นเช่นที่อยู่อีเมล

มีส่วนร่วมในการกระทำที่หลอกลวง หรือการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการค้นหาหน้าผลลัพธ์ ("SERP") หรือดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา ("SEO") การปฏิบัติ SEO ถือว่าผิดจรรยาบรรณหรือเป็นการทำ "สแปมเด็กซ์" ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการปิดบัง เมตาดาต้า แท็กชื่อ ขูดเนื้อหา แผนการเชื่อมโยง Google บอมบ์ คำค้นหาข้อความ ข้อความหรือการเชื่อมโยงที่ซ่อน แผนการเชื่อมโยง ความคิดเห็นที่มีสแปมและเรื่องอื่นๆ หรือ

กระทำการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือเกิดความเสียหายกับไซต์ Aboodabee หรือบริษัทในเครือและพนักงาน หรือชื่อเสียงของ Aboodabee

นอกจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เว็บไซต์ไม่ได้รับอนุญาตที่จะทำให้การเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บอื่นๆ นอกเหนือจากหน้าหลักของเว็บไซต์นี้หรือเฟรมหรือหน้าเว็บหรือสื่อที่มีอยู่ในนั้น หรือทำการเชื่อมโยงไปยังส่วนของเว็บไซต์ในรูปแบบของอีเมลที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Aboodabee

เมื่อคุณสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี้ คุณขอแสดงและรับประกันว่าคุณจะไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามหรือข้อจำกัดใดๆ ตามโปรแกรมการลงโทษใดๆ หรืออยู่ภายใต้การลงโทษใดๆ ภายใต้ระบบการป้องกันการฟอกเงินใดๆ

 

สิทธิในเนื้อหาของผู้ใช้

เมื่อคุณดำเนินการจอง คุณตกลงที่จะรับอีเมลที่มีคำเชิญให้คุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ขายบางราย Aboodabee มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการพิจารณาว่าความคิดเห็นของคุณจะถูกนำไปแสดงหรือไม่ Aboodabee สามารถแสดงความคิดเห็นของคุณ ซึ่งอาจมีข้อเสนอแนะ ระดับการบริการ และชื่อของคุณ

ในการแสดงความคิดเห็นของคุณ คุณต้องมั่นใจว่า:

คุณเป็นเจ้าของและมีอำนาจในการควบคุมความคิดเห็นที่คุณให้กับเว็บไซต์

เนื้อหาของความคิดเห็นมีความถูกต้องและไม่มีการบิดเบือน

การใช้งานหรือการปฏิบัติหรือการส่งเนื้อหาของความคิดเห็น ไม่ละเมิดข้อกำหนดหรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คุณไม่ได้ละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลที่สาม และคุณไม่ได้ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

คุณต้องรับความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับเนื้อหาความคิดเห็นที่คุณให้หรือส่ง คุณอนุญาตให้ Aboodabee ดำเนินการเมื่อมีบุคคลใดทำการละเมิดสิทธิของคุณหรือสิทธิของ Aboodabee

เนื้อหาความคิดเห็นที่คุณให้จะต้องไม่ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความลับ และ Aboodabee ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการปฏิบัติต่อความคิดเห็นดังกล่าวเช่นเดียวกับข้อมูลที่เป็นความลับ Aboodabee มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เนื้อหาความคิดเห็นตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการลบ ตัด ดัดแปลง หรือซ่อนจากการแสดงผล ซึ่งไม่มีผลต่อบัญญัติที่มีอยู่ในข้อกำหนดนี้ Aboodabee ไม่มีภาระผูกพันในการจ่ายเงินให้กับเนื้อหาความคิดที่คุณได้ส่งเข้ามา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความคิดเห็นที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ลบออก หรือตัด Aboodabee จะไม่มีภาระผูกพันในการให้ รวมถึง หรือกล่าวถึงผู้เขียนหรือบุคคลที่สามอื่นๆ

ในกรณีใดๆ ก็ตาม ในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาของความคิดเห็น คุณตกลงว่า:

คุณไม่ต้องการการเอ่ยถึงหรือเปิดเผยตัวตนในผลงานที่ผ่านการดัดแปลงใดๆ

คุณอนุญาตให้ Aboodabee พนักงานของบริษัท ผู้สืบทอด และผู้รับโอน ในการทำการเผยแพร่ ใช้ ลบ ปรับเปลี่ยน ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์จากการให้ความเห็น

คุณขอสละสิทธิใดๆ และตกลงที่จะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในการแสดงความคิดเห็น

คุณจะชดใช้และปกป้อง Aboodabee พนักงานของบริษัท บริษัทในเครือ ผู้ถือสิทธิ ผู้รับหน้าที่แทน จากการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาของความคิดเห็น

 

ข้อจำกัดการใช้งาน

คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีอื่นใดๆ ที่อาจขัดขวางหรือพยายามที่จะขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาสำหรับวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ คุณตกลงที่จะไม่แสวงหา สร้าง ค้นหา ใช้งานหรือส่งตัวแทนอัตโนมัติหรือรูปแบบเทคโนโลยีอื่นๆ ในการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลจากเว็บไซต์นี้หรือโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้ในทางอื่น

 

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นของ Aboodabee ข้อมูลและสื่อทั้งหมด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ซอฟแวร์ ข้อความ ข้อมูล กราฟิก ภาพ เสียง วิดีโอ เครื่องหมายทางการค้า โลโก้ ไอคอน รหัส HTML และรหัสอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการตีพิมพ์ แก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ ทำสำเนาหรือเปลี่ยนแปลงในทางใดก็ตาม ภายนอกพื้นที่ของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจาก Aboodabee ก่อน หากคุณละเมิดสิทธิเหล่านี้ Aboodabee ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเรียกร้องทางแพ่ง สำหรับค่าชดเชยเต็มจำนวนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายหรือการสูญเสียที่ได้รับ การละเมิดเหล่านี้ยังอาจถือเป็นความผิดทางอาญาได้เช่นกัน

Aboodabee และ/หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่าง ("ทรัพย์สินทางปัญญา") ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อโดเมน เว็บไซต์ เครื่องหมายทางการค้า เนื้อหา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายบริการ โลโก้ สัญลักษณ์หรือการออกแบบอื่นๆ ฯลฯ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่สามารถถูกตีความว่าคุณได้รับใบอนุญาตหรือสิทธิใดๆ ไม่ว่าจะโดยนัยหรือไม่ ในการใช้ ครอบครอง แจกจ่ายหรือปรับ