ชำระเงิน

{{ list.name }}
วันที่ : {{ list.event_date.startDate }} - {{ list.event_date.endDate }} {{ list.event_date.endDate }}
รูปแบบ : {{ list.mode == "full" ? "เต็มวัน":"ครึ่งวัน" }}
จำนวนคน : {{ list.event_people | number }}
ราคารวม : {{ controller.calculateWithPackage(list) | number }} THB
ราคา : {{ controller.priceAll(list, (list.mode == 'full' ? list.price_full:list.price_half)) | number}} THB

ภาษี (Vat 7%)

{{ controller.calculateTax() | number }} THB

ทั้งหมด

{{ controller.calculateAllPrice() | number }} THB