ชำระเงิน

        สำหรับการชำระเงินผ่านบนเว็บไซต์นี้ บัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดย Aboodabee ในราคาเต็มเมื่อทำการจองและยืนยันการจอง (การคืนเงินใดๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง) คุณต้องตรวจสอบรายละเอียดการจองอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนที่จะทำการจอง Aboodabee จะดำเนินการคืนเงินต่างๆ ตามที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับการจองบางประเภท Aboodabee อาจจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบัตรเครดิตของคุณ แต่ต้องให้คุณชำระเงินกับผู้ขายที่เกี่ยวข้องโดยตรงและไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบัตรเครดิตของคุณเนื่องจากคุณจะต้องทำการชำระเงินกับผู้ขายที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อที่จะปกป้องและเข้ารหัสข้อมูลบัตรเครดิตของคุณในระหว่างการส่งข้อมูลให้กับเรา เราจะใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส เช่น Transport Layer Security ("TLS") หรือ Secure Sockets Layer ("SSL") สำหรับการให้บริการของเรา

 

        ในกรณีของการทุจริตบัตรเครดิตหรือการใช้งานบัตรเครดิตของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม คุณต้องติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตรของคุณทันที หลังจากได้ตรวจพบการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว หากคุณสงสัยว่ามีการจองที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการทุจริตโดย Aboodabee คุณต้องติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราทันที

        ในการทำการจอง คุณจะต้องมีอายุเกินสิบแปด (18) ปี และมีอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายในการทำธุรกรรม (หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมาย) คุณต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่คุณเป็นเจ้าของและออกในนามของคุณ พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม คุณยอมรับความรับผิดชอบสำหรับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่ทำในนามของคุณหรือในบัญชีของคุณ

        คุณต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ารายละเอียดที่คุณให้กับเราเป็นจริง ถูกต้องและแม่นยำทั้งหมด Aboodabee ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับบัตรเครดิตบางประเภท Aboodabee สามารถเพิ่มหรือเพิกถอนวิธีการชำระเงินอื่นๆ ตามดุลยพินิจ

        ในบางกรณี เราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อการพิสูจน์และยืนยันการจองตามที่อธิบายอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ การจองจะไม่มีการยืนยันจนกว่าคุณจะได้รับอีเมลยืนยันที่มีตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือใบยืนยันการจอง และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ขายสามารถใช้กลไกการตรวจสอบการทุจริตในระหว่างกระบวนการจอง หากเกิดการทุจริตหรือสันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้น การจองจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปหรือกลายเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ Aboodabee จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากคุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลเพิ่มเติม การจองจะไม่แล้วเสร็จและจะกลายเป็นโมฆะ